qcad

 

صفحه ترسيم

صفحه ترسيم مكاني است كه شما مي توانيد نقشه خود را در آن كشيده و يا ببينيد ، براي مشخص كردن نقطه اي كه مي‌خواهيد از آن نقطه يك شكل هندسي را رسم كنيد (نقطه فعال) بايد از مكان نما كه از تقاطع دو خط عمودي و افقي ايجاد شده است استفاده نمائيد.

دستگاه مختصات

در اتوكد هر نقطه از صفحه ترسيم با مختصاتي بيان مي شود كه اين مختصات به نام دستگاه مختصات جهاني خوانده مي شود. اين مختصات معمولا با نشانه‌اي در پايين و در سمت چپ صفحه نمايش ، نشان داده مي شود. در اين دستگاه فاصله نقطه از مبدا يا محورهاي مختصات در نظر گرفته مي شود. محور افقي ، محور ايكس‌ها و محور عمودي ، محور واي‌ها مي باشد و نقطه مبدا در سمت چپ و پايين صفحه نمايش مي باشد. اندازه‌هاي منفي براي هر كدام از مختصات‌ها نقطه‌هاي در زير يا سمت چپ مبدا مي باشند.

(x,y) در دستگاه مختصات دوبعدي يك نقطه با دومولفه نشان داده مي شود ، كه اين دو مولفه به شكل زوج مرتب

نشان داده مي‌شود. همچنين مي‌توانيد (x,y,z) نشان داده مي شوند و در دستگاه مختصات سه بعدي با سه مولفه از دستگاه مختصات كاربر نيز استفاده نمائيد كه مبدا و جهت محور‌هاي آن توسط كاربر تعريف مي‌شود.

مختصات مطلق

دستگاه مختصات مطلق مكان هر نقطه را نسبت به مبدا مختصات جهاني نشان مي‌دهد.

مختصات نسبي

در اتوكد همواره مي توانيد آخرين نقطه اي را كه وارد كرده‌ايد را به عنوان مبدا جديد انتخاب كنيد و براي اينكار بايد از نماد @ استفاده نمائيد. براي مثال 2،2@

اين شيوه در مواقعي كه مي خواهيد طول پاره‌خطها را به دقت وارد شوند بكار برده مي شود.

دستگاه مختصات قطبي

اين دستگاه مختصات براي كاربران كاربرد بيشتري دارد و در اين دستگاه يك نقطه با دو مشخصه معين مي شود ، يكي فاصله مستقيم از مبدا انتخابي و ديگري زاويه‌اي كه با محور افقي مي سازد.

براي نمونه 30>5@ نشاندهنده نقطه‌اي است كه با آخرين نقطه وارد شده به مقدار 5 واحد فاصله داشته و با افق زاويه 30 درجه در جهت مثلثاتي مي سازد.

لايه‌ها

 

چنانچه يك نقشه بسيار پيچيده باشد و كشيدن آن بر روي يك صفحه دشوار باشد ، مي توان بخشهاي گوناگون آن را روي لايه هاي مختلف كشيد و در پايان آنها را بروي هم گذاشت تا نقشه اصلي بدست آيد. هر لايه با يك رنگ رسم مي شود تا هنگام انطباق نقشه ها معلوم باشد كه هر قسمت براي كدام لايه است.

يك نقشه مي تواند داراي هر چند تعداد لايه باشد، هر لايه داراي نام، رنگ و نوع خط مشخص و متفاوت با ساير لايه ها مي باشد.

فرمان براي ايجاد كردن لايه ها، فعال نمودن ، تغيير ويژگي و ... بكار برده مي شود. كه باlayer 

اجرای اين دستور در خط فرمان پيغام زير ظاهر مي شود.

?/MAKE/SET/NEW/ON/OFF/COLOR/Ltype/FREEZE/THAW:

؟ فهرست لايه ها و ويژگيهاي آنها را نشان مي دهد.

با وارد كردن اولين حرف از فرامين موجود آن فرمان را اجرا نمود. مثلا با وارد كردن حرف" ام" مي توان يك لايه جديد ساخت.

با وارد كردن حرف "اس" لايه اي را كه از قبل ساخته ايد فعال نمائيد و با حرف "ا‌ِن" ميتوان يك لايه جديد ايجاد كرد ولي لايه ايجاد شده فعال نمي باشد و فرمان فريز لايه را منجمد كرده و فرمان تاو آن را از حالت انجماد خارج مي كند و ....

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
(_•ˆ•…HaStY…•ˆ•_)

ممنونم محمود عزيز باز هم خبرم کن من دارم پيگيری ميکنم اين اتوکدو ياد بگيرم ... راستی بروزم

گل همیشه بهار

سلام محمود عزيز وااو من که کلی علاقه مند شدم که اتوکد رو ياد بگيرم با اين که دانشجوی هوافضا هم نيستم !!! از اين کار مفيدت واقعا ممنون ...