qcad

 

 

شكلهاي تو پر دو بعدي

Solid فرمان

بوسيله اين فرمان دو بعدي مي توان سطحي تو پر يا تو خالي ايجاد كرد. براي اجراي اين فرمان عبارت ساليد را به طور كامل در خط فرمان وارد كرده و كليد اينتر را فشار دهيد.

پس از اجراي اين فرمان اتوكد نقاط را به صورت زير به هم وصل مي كند:

نقطه 1 ، نقطه 3 ، نقطه 4 ، نقطه 2 ، نقطه 1

روشن باشد ساليد به صورت تو پر و اگر فيل خاموش باشد به صورت تو خالي رسم مي Fill اگر وضعيت شود.

نكته : براي تنظيم گزينه فيل مي توانيد از منوي تول ، فرمان درايوينگ ايدس را اجرا كنيد، با اجراي اين فرمان پنجره اي ظاهر مي شود كه اگر در اين پنجره گزينه فيل را علامت بزنيم در فرمان ساليد سطوح تو پر خواهيم داشت وگرنه سطوح تو خالي خواهد بود.

 

fill فرمان

trace و solid , polyline اين دستور سبب مي شود كه موضوعاتي كه با دستور هاي

رسم شده اند به صورت نواحي تو پر يا تو خالي باشند.

با فرمان تريس مي توان پهناي خط را به طور دلخواه تغيير داد.

Donut

به كمك اين فرمان مي توان حلقه و دايره هاي تو پر رسم كرد ، اعلان موجود در خط فرمان قطر داخلي و خارجي را تعيين مي كند.

hatchهاشور  

اجراي اين فرمان با سه روش تايپ حرف "اچ" در خط فرمان ، انتخاب از منوي دراو و يا منوي دراو امكان پذير است.

پس از اجراي فرمان پنجره هاشور باز مي شود كه ابتدا ليست باز شوي پردفايند شكل هاشور را انتخاب مي كنيم و سپس كليد انتخاب موضوع را زده و موضوعي را كه مي خواهيم هاشور بزنيم را انتخاب كرده و در نهايت كليد اپلي(بكار بستن) را مي زنيم.

در پنجره هاشور گزينه هاي مختلفي وجود دارد كه مقياس كشيدن هاشور و زاويه رسم هاشور و ... را تغيير دهيد.

بريدن شئي

Breakفرمان

در خط فرمان يا استفاده از منو يا نوار ابزار موديفاي قابل اجرا مي باشد. br اين فرمان با تايپ حروف

اين فرمان براي بريدن موضوعات بكار مي رود براي اينكار ابتدا موضوع را انتخاب مي كنيم ، طبق پيش فرض نقطه اي كه براي انتخاب موضوع برگزيده ايد به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته مي شود بعد از تعيين نقطه دوم فاصله بين نقطه اول تا دوم پاك مي شود. اگر موضوع دايره باشد، دستور فوق دايره را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت از نقطه اول تا نقطه دوم پاك مي كند.

نكته : اگر نخواهيم نقطه اي كه براي انتخاب موضوع ، كليك كرده ايم به عنوان نقطه اول در نظر گرفته شود جلویاعلان enter second point حرف fرا تايپ مي كنيم.

جابجايي و دوران موضوعات

موضوعات نقشه را مي توان به طور كامل روي صفحه نمايش جابجا كرده و يا آنرا حول يك نقطه دلخواه دوران داد، كه به بررسي اين دستور ها مي پردازيم.

Move

اين دستور موضوعات را به نقطه ديگري از صفحه نمايش جابجا مي كند. در راستاي اين حركت اندازه و جهت موضوع تغيير نمي كند. نخست بايد موضوع را انتخاب كنيد و سپس به پيغام زير پاسخ دهيد.

Base point or displacement

 

 

حركت را به دو روشي كه در زير آمده است مشخص مي كنند.

دو نقطه : يك نقطه مبناي اوليه و نقطه دوم مبناي ثانويه را مشخص مي كند. همچنين نقطه ها را ميتوان روي صفحه نمايش نشان داد و موضوع را حركت داده و در نقطه جديد قرار دهيد.

Rotate

با اين فرمان مي توان جهت موضوعات را تغيير داد و انها را حول يك نقطه مشخص چرخاند. موضوع را مي توانيد با هر روش استانداردي كه لازم است انتخاب كردهنقطه اي را بعنوان مبنا نشان كنيد. آسان ترين نقطه انتخاب نقطه اي در گوشه هاي موضوع است. و زوايه چرخش را ميتوان در خط فرمان وارد كرد يا به صورت ديناميكي زوايه را در صفحه مايش تغيير داد.

copy

با استفاده از دستور كپي مي توان از يك يا چند موضوع بر روي صفحه نمايش كپي تهيه كرد. مراحل اجراي اين دستور همانند دستور جابجايي است با اين تفاوت كه موضوع اصلي در جاي خود باقي مي ماند. موضوعي كه پس از كپي به دست مي آيد كاملا مستقل از موضوع اصلي است و اتوكد آنرا به عنوان موضوعي جداگانه به شمار مي آورد. پس از اجراي دستور و انتخاب موضوعات پيام زير ظاهر مي شود:

< basepoint or displacement> / multiple  

موضوعات مورد كپي را مي توان با هر كدام از شيوه هاي استاندارد انتخاب كرد بايد نقطه اي را به عنوان مبنا بر روي موضوع مشخص كنيد تا موقعيت موضوع كپي شده نسبت به آن اندازه‌گيري شود. لازم نيست كه نقطه مبنا حتما روي جسم انتخاب شود.

تا زماني كه نقطه دوم را مشخص نكنيد موضوع كپي شده به شكل ديناميكي روي صفحه نمايش نشان داده مي شود و با انتخابنقطه دوم موضوع در آن نقطه كپي مي شود.

انتخاب گزينه چندگانه به كاربر اين اجازه را مي دهد كه چند كپي از موضوع تهيه كند و با انتخاب نقطه دوم و كپي موضوع اعلاني در صفحه نمايش ظاهر مي شود و از شما مي خواهد كه مختصات نقطه ديگري را وارد كنيد. چنانچه بدون انتخاب نقطه جديد كليد اينتر را فشار دهيد از حالت مولتي كپي خارج خواهيد شد.

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
گل همیشه بهار

خيلی باحال بود عزیز واقعا از وبلاگ مفیدت ممنون !! چه جالب .چيزای جديدی فهميدمااا ! مررررسیییی !! راستی من هم آپم

Shayan

سلام من سایت شما را دیدم جالبه ما یک سایت آموزش زبان انگلیسی از راه دور داریم لطفا سایت ما را هم ببینید و از خدمات سایت استفاده کنید